Rotterdam

Rotterdam, Petratoren


BOUW: -

OPDRACHTGEVER: PARTICULIER

FUNCTIE:  MULTIFUNCTIONEEL


De Petrakerk-locatie wordt opnieuw ontwikkeld. Het ontworpen plan is gebaseerd op de in 1996 gestarte haalbaarheidsstudie. Door een stedenbouwkundige verkenning door ons uitgevoerd is vastgesteld dat op de 3 hoekpunten van het Spinoza-park 3 hogere gebouwen een goede stedenbouwkundige en sociaal-economische aanvulling zouden zijn. Dit voorstel is overgenomen door de gemeente.


De huidige Petrakerk uit de jaren vijftig voldoet niet meer en de financiële middelen ontbreken om het gebouw aan te passen aan de huidige tijd. Het nieuwe programma van eisen gaat uit van meerdere kerkzalen voor verschillende geloofsgemeenschappen die samen in een gebouw gehuisvest worden. Een grote gemeenschappelijke foyer vormt de kern van het gebouw waaraan de kerkzalen liggen. In de woontoren van 19 lagen zijn 64 appartementen opgenomen met deels 4 woningen per laag en deels 3 woningen per laag In het souterrain en op de 1e verdieping is een garage ontworpen met 68 plaatsen. Diverse commerciële ruimten zijn op de begane grond en 1e verdieping gehuisvest.

Copyright Roy Gelders Architecten © All Rights Reserved