Zwolle eiland

Zwolle, 't Eiland


BOUW: 2000

OPDRACHTGEVER: GEMEENTE ZWOLLE

FUNCTIE:  STEDELIJK GEBIED


Project 't Eiland te Zwolle betreft een herontwikkeling van een binnenstedelijk gebied. Dit gebied binnen de stadsmuren van de binnenstad is begin jaren 70 gesloopt om plaats te maken voor grootschalige nieuwbouw zoals in de directe omgeving is gerealiseerd. Het programma van eisen voorzag in een 2-laagse ondergrondse parkeergarage met ca 380 plaatsen. Op de begane grond ca. 7000 m2 winkelruimte t.b.v. de verhuur en op de 1e en 2e verdieping plaatselijk appartementen. De vertaling van dit programma in 3–laagse hedendaagse bebouwing viel niet in goede aarde bij de bewoners en belangen verengingen voor behoud van Historisch Binnenstad waarna het plan werd bijgesteld in een 4-laagse bebouwing. Adolfo Natalini werd aan het ontwerpteam toegevoegd en deze heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan de verschijningsvorm. De technische uitwerking en de bouwbegeleiding werd geheel door ons bureau uitgevoerd.

Het concept van het stedenbouwkundig ontwerp is gebaseerd op het herstellen van het historisch stratenpatroon. Dit kon eerst pas goed gerealiseerd worden na aankoop van een winkelblok uit de jaren 70. Zo ontstonden winkelstraten met zichtlijnen gericht op de vestingtoren en de Broerenkerk. Een hiërarchische structuur van hoofd- en zijstraten completeerden het stedenbouwkundig plan. De architectuur is uitgesproken, maar sluit op een juiste manier aan bij de omringende historische bebouwing. Het materiaalgebruik voor de gevels bestaande uit diverse typen en kleuren baksteen, ornamenten van gekleurd prefab beton en natuursteen en de zinken dakbedekking voor de hellende daken sluiten hierbij aan. Getracht is de historisch opbouw van de gevels in de vorm van basement, middenbouw en top door te voeren, uiteraard met plaatselijke afwijkingen.

Copyright Roy Gelders Architecten © All Rights Reserved