bureau

Roy Gelders Architecten

 

Roy Gelders Architecten is opgericht in 1987. Met een groep enthousiaste medewerkers werken we aan uiteenlopende projecten. Een keuze is op deze site te vinden.

De projecten geven een beeld van de architectuur, de moeilijkheidsgraad en de diversiteit. Ze zijn het resultaat van een ontwerpproces waarin aan dacht is voor inhoudelijke peilers als identiteit, contextualiteit en uniciteit, maar ook voor functionaliteit, kostenbewaking en duurzaamheid.

 

Ter Introductie

Architectuur is voor ons bureau het creëren van meerwaarde bij het ontwerpen van de gebouwde omgeving. Kernbegrippen hierbij zijn: identiteit, contextualiteit, uniciteit.

Deze begrippen zijn richtinggevend in alle fasen van het ontwerpproces. Daarnaast zorgen ze voor een gelaagdheid in het denkproces. Om te komen tot een optimaal architectonisch eindresultaat wordt steeds naar deze begrippen teruggekoppeld.

 

Identiteit

De eerste aanzet voor de identiteit van een architectonisch project komt tot uitdrukking in het programma van eisen van de opdrachtgever en in de stedenbouwkundige randvoorwaarden, die zó zullen zijn opgesteld dat de uiteindelijke gebruiker kan functioneren in een aansprekende architectonische omgeving. De opgave van de architect is te komen tot een vertaling van de identiteitskenmerken in een voorlopig ontwerp. Herkenning van uitgangspunten en randvoorwaarden en op basis hiervan het nemen van de juiste beslissingen in het ontwerpproces dragen bij aan het creëren van meerwaarde.

 

Contextualiteit

De context wordt bepaald door de eigenheid en specifieke kwaliteit van de locatie, waarin de sociale en culturele factoren een rol spelen. Door grondige bestudering van deze context komen de ruimtelijke condities voor het architectuurbeeld tot stand. Hierbij wordt steeds op respectvolle wijze omgegaan met de omgeving. Identiteit en contextualiteit ondersteunen de derde peiler in het ontwerpproces.

Uniciteit

De uniciteit is niet alleen van toepassing op de samenwerking tussen opdrachtgever (gebruiker), architect en andere spelers in het veld en op de locatie, maar komt ook tot uitdrukking in het uiteindelijke resultaat. De uniciteit wordt in dit resultaat versterkt door de juiste toepassingen van materialen en detaillering, gerelateerd aan identiteit en contextualiteit.

In het ontwerpproces wordt naast de inhoudelijke peilers: identiteit, contextualiteit en uniciteit, aandacht gegeven aan functionaliteit, kostenbewaking en duurzaamheid.

Elke architectonisch project dat wij volgens deze architectonische opvatting realiseren krijgt hierdoor zijn eigen beeld en uitstraling. De oplossingen zijn van te voren niet voorspelbaar; nu eens wordt terughoudende architectuur voorgesteld, dan weer is een uitbundige abstracte architectuur de uitkomst van dit creatieve proces.

 

Roy Gelders


Copyright Roy Gelders Architecten © All Rights Reserved